Visninger:
Medlemskort fornyes dessverre ikke lenger. Medlemskortene våre ble laget og sendt via LOfavør, som dessverre sluttet å utstede medlemskort i plast. Vi i NSOF har besluttet å ikke lage egne kort som erstatning, da vi ikke ser at medlemmene lenger har behov for å kunne legitimere seg som medlem med kort. Vi utveksler data med alle fordelsleverandører og disse kan søke opp medlemmer av NSOF og sørge for at man får alle de fordelene og rabattene man har rett på. 
 
Digitalt medlemskort finnes fortsatt i LOfavør-appen og medlemsnummer ser du også der og på "min side" hos NSOF. Men du behøver ikke oppgi medlemsnummer i kontakt med oss, navn, fødselsnummer eller e-post holder som regel.