Visninger:

NSOF har veldig mange lojale medlemmer som har stått i forbundet i 25, 40, 50 og opp til 60 år! Tusen takk til alle som støtter opp om forbundet og sine kolleger gjennom hele karrieren og inn i pensjonstilværelsen.  

Det året man har vært medlem av NSOF i 25 år, får man diplom og merke for lojalt medlemskap. I perioder hvor styremøter eller andre medlemsarrangementer arrangeres distriktsvis, inviteres ofte jubilantene til middag. Vi kan dessverre ikke love at vi får til slike arrangementer i alle distrikter alle år. Til medlemmer som ikke kan anledning til å delta på jubileumsarrangementer eller når slike ikke er mulig å gjennomføre, sendes merke og diplom i posten. 

Medlemmer som bor i utlandet eller ikke er registrert med sammenhengende medlemskap, mottar ikke diplom, merke og invitasjon automatisk, men må ta kontakt med forbundet angående markering av 25 års medlemskap. 

Husk at personvernregler gjør at NSOF ikke har ubegrenset rett til å oppbevare opplysninger om medlemmer som står utenfor forbundet i perioder. Har du vært medlem i flere perioder på til sammen 25 år, må du derfor være beredt på å dokumentere dette. 

Husk at du blir fritatt for kontingent til NSOF når du 1) Er pensjonist 2) er over 67 og 3) har vært medlem i over 25 år.