Visninger:

Alle nyinnmeldte juniormedlemmer av Norsk Sjøoffisersforbund får vår populære sertifikatmappe i velkomstgave.

Mappen sendes ut 2-3 måneder etter innmelding. 

Her kan du lese mer utsendelse av velkomstgaver; hvilke gaver du kan velge mellom, leveringstid og forsendelse til utlandet.