Visninger:

Landansatt i maritim næring
Alle som har eller har hatt et maritimt sertifikat og jobber i maritim næring, kan stå videre som yrkesaktivt medlem i Norsk Sjøoffisersforbund.

Har du en landjobb i maritim næring har du statusen «yrkesaktivt medlem» og har de samme medlemsrettigheter og fordeler som seilende medlemmer. 

Du behøver ikke søke om endring for å videreføre ditt yrkesaktive medlemskap som landansatt i maritim næring, men husk å oppdatere arbeidsgiver og betalingsmåte på "min side"! 

Landansatt i offentlig sektor
Har du en maritimt relatert jobb i offentlig sektor representer vi deg! Vi er part i Hovedavtalen (HA) og Hovedtariffavtalen (HTA) i KS-området. Det innebærer at vi, for eksempel, har rett til å delta i lokale forhandlinger og vi vi samarbeider med andre forbund i LO kommune, som Fagforbundet og Skolenes Landsforbund.

Landansatt utenfor maritim næring 
Norsk Sjøoffisersforbund har dessverre ikke et tilbud om bi-medlemskap eller medlemskap til redusert kontingent for yrkesaktive medlemmer som har gått over i andre yrker/næringer.

Hvis du ikke kommer til å jobbe maritim næring på lenge anbefaler vi at du melder overgang til det fagforbundet som har avtalerett der du jobber nå. Velger du et LO-forbund får du med deg innboforsikringen din og alle LOfavør-fordelene dine over - og det samme den andre veien hvis og når du kommer tilbake til NSOF.