Visninger:

Vi ser at du har blitt trukket tariffavgift gjennom arbeidsgiver, men du står ikke med fullt, personlig medlemskap i Norsk Sjøoffisersforbund.

Vi gjør oppmerksom på at du IKKE er omfattet av Norsk Sjøoffisersforbunds kollektive forsikringer selv om du trekkes denne avgiften.

Mer om forskjellen på avgift og medlemskap
Din arbeidsgiver er pålagt å trekke deg en tariffavgift, som sikrer dine rettigheter knyttet til tariffavtalen du er omfattet av. Men dette gir deg ikke automatisk medlemskap i et fagforbund. Du må selv velge et løpende, personlig medlemskap for å få innboforsikring, livsforsikring og andre fordeler.


Personlig, forsikret medlemskap

  • Alle rettigheter og forsikringer (livsforsikring, innboforsikring, LOfavør, stemmerett etc)
  • Rett til hjelp og juridisk rådgivning uansett hvor du jobber, når du er syk, arbeidsledig etc.
  • Du betaler kontingent løpende for alle måneder – enten arbeidsgiver trekker eller ei. 
     

Tariffavgift

  • Rett til hjelp og juridisk rådgivning så lenge man trekkes avgift, men ikke som arbeidsledig, mellom jobber etc.
  • Ikke innboforsikring eller livsforsikring. Ikke stemmerett eller rett til å bruke rabatter og fordeler.
  • Betaler avgift bare for de månedene man er i jobb (trekkes).

 

Hvis du ønsker medlemskap i Norsk Sjøoffisersforbund kan du melde deg inn via vår digitale innmeldingsskjema. Å være medlem koster ikke mer enn du betaler i dag. Forskjellen er at du forplikter deg til å betale kontingent hver måned så lenge du vil være med. Medlemskapet stopper altså ikke automatisk når du bytter eller slutter i en jobb, men løper til du selv melder deg ut. Det er ingen bindingstid eller oppsigelsestid.

Man kan reservere seg mot trekk av avgift. Dette gjøres direkte til rederiet som trekker. 
Vi håper du har lyst til å oppgradere til et personlig, forsikret medlemskap uten ekstra kostnad.