Visninger:
 
Vi bekrefter at LOfavør innboforsikring inkludert i medlemskapet ditt i Norsk Sjøoffisersforbund. 
Forsikringen dekker alt du har av løsøre i hus og garasje, men ikke selve bygningen.  For å forsikre huset ditt, må du selv bestille LOfavør husforsikring
 
Alle inkluderte forsikringer : 
 
I tillegg til innboforsikring har yrkesaktive medlemmer av NSOF er livsforsikret for 150 000 ut året de fyller 66.  Alle andre forsikringer må du velge, bestille og betale selv.